Download de BDO-Benchmark Ziekenhuizen UMC-special 2021

Hoe financieel gezond zijn Nederlandse Universitair Medisch Centra? 
Na het lezen van dit rapport:
  • Heeft u inzicht in de financiële performance van de 8 UMC’s;
  • Krijgt u een beeld van de overeenkomsten en verschillen per UMC;
  • Bent u geïnspireerd door reflecties van een tweetal UMC’s op de resultaten.

Chris van den Haak 
Voorzitter BDO Publieke Sector
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol