Download whitepaper rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders (b&w) zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Een uitdaging, maar ook een kans voor gemeenten.

In deze whitepaper schetsen we de keuzes die u binnen de context kunt én moet maken. Waar u uiteindelijk ook voor kiest; enkel voldoen aan de wettelijke minimumeisen van de rechtmatigheidsverantwoording of deze verandering gebruiken als kans om de komende jaren de bedrijfsvoering te versterken, is aan u.
BDO Nederland
Marketing
    • BDO heeft ruim 1.600 vestigingen in 167 landen.
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol