Download de BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2022

‘Sector niet in staat te voorzien in stijgende zorgvraag’
Na het lezen van deze benchmark:
  • Heeft u inzicht in de financiële prestaties van algemene ziekenhuizen in Nederland;
  • Krijgt u een beeld van de overeenkomsten en verschillen per omvang type;
  • Bent u geïnspireerd door interviews met daarin reflecties van ziekenhuisbestuurders.
Vincent Eversdijk
Voorzitter branchegroep Zorg
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol
Naam Achternaam Functietitel
  • Korte beschrijving van de rol